Obesitas (overgewicht)

Obesitas (overgewicht) en afvallen

Overgewicht komt in onze maatschappij erg veel voor en de mensen, die er last van hebben worden vaak beschuldigend aangekeken. Want tenslotte gaat “ieder pondje door het mondje”. En een te hoog gewicht zou allerlei gezondheidsproblemen met zich meebrengen.

Maar ligt het wel zo simpel?

De Duitse onderzoeker Achim Peters heeft ten eerste een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar het ontstaan en de gevolgen van overgewicht en daarbij enkele hardnekkige mythes ervan belicht.

Ten eerste zou overgewicht uit een gebrek aan wilskracht voortkomen. Dit blijkt niet op te gaan. Te zware mensen blijken gemiddeld genomen een vergelijkbare wilskracht ten toon te spreiden als mensen met een normaal gewicht.

Ten tweede zouden dikke mensen gemiddeld genomen ongezonder zijn en korter leven. Ook hier is geen bewijs voor gevonden. Een klein beetje overgewicht biedt mogelijk zelfs voordelen.

Ten derde zouden dikkere mensen meer behoefte hebben aan suiker en er dus er meer van eten. Opnieuw is hier gemiddeld genomen geen bewijs voor gevonden.
Zelfs andere voor de hand liggende oorzaken als een erfelijke aanleg of een ongezond voedingspatroon blijken uit onderzoek niet duidelijk naar voren te komen.

Achim Peters ontdekte door onder andere door eigen onderzoek een ander patroon. En dat was dat er twee reactiepatronen bij mensen blijken te zijn op stress. De ene groep, die Peters het ‘A type’ noemt, blijft mager onder invloed van stress of neemt zelfs af en de andere groep, ‘het B type’ wordt juist dikker door stress. Waar komt dit volgens hem door?

Uit onderzoek is gebleken dat ons brein er altijd voor zorgt voldoende glucose (suiker) te krijgen om goed te kunnen functioneren. Zelfs als we een tijd lang weinig eten tot onze beschikking hebben en we dus sterk vermageren, gaat dit niet op ons voor ons brein.

Als we door weinig eten bijv. 30% afvallen, valt ons brein slechts 2% af. Ten koste van alles zorgt hij dat hij voldoende brandstof krijgt. Peters noemt dit het ‘selfish brain’ (het egoïstische brein). Logisch als we bedenken, dat ons brein ons lichaam bestuurt en dit zonder ons brein niets kan beginnen.

Bij stress zorgt ons brein zelf voor voldoende door stresshormonen (o.a. cortisol) te produceren. Die zorgen ervoor dat het beschikbare suiker rechtstreeks door de hersenen wordt gebruikt en door het onderdrukken van bijv. het hormoon insuline niet in de vorm van glycogeen en vet opgeslagen wordt in onze weefsels.

We blijven daardoor mager. En bij het ‘A type’ blijft dit ook zo als de stress chronisch wordt.

Echter het ‘B type’ weet zich aan de stress aan te passen. Aan de ene kant is dit goed, want rechtstreekse gevolgen van stress, zoals bijv. een hoge bloeddruk en een snelle pols nemen af, maar daarvoor in de plaats wordt je dik.

Wat doet het brein namelijk? Hij heeft nog altijd veel suiker nodig, maar door de eerder genoemde gewenning krijgt hij dit nu onvoldoende. Dus ons brein geeft ons lichaam opdracht meer te gaan eten. Het brein krijgt nu voldoende suiker, maar “helaas” doordat er niet zoveel stresshormonen worden aangemaakt, wordt een groot deel van de extra voeding nu opgeslagen.

Het hormoon insuline, wat ervoor zorgt dat suikers in de vorm van glycogeen en vetten in onze cellen wordt opgeslagen, wordt namelijk niet onderdrukt.

Het ‘A type’ blijft dus mager, maar heeft wel veel sneller last van hart en bloedvaten bij stress. Wie kent geen mensen, die ondanks een normaal gewicht en een gezonde leefstijl, plotseling last hebben van hart of vaatproblemen?

Bijna altijd is er dan sprake van een onderliggend chronisch stressprobleem. Echter als buitenstaander zijn we hier lang niet altijd van op de hoogte.

‘Type B’ kent deze problemen pas na verloop van tijd, maar dan ‘begrijpen’ we door zichtbaar overgewicht natuurlijk direct waar het aan ligt. Ze hebben zich in onze ogen letterlijk en waarschijnlijk ook figuurlijk te dik gemaakt.

U zult begrijpen dat Achim Peters niet een voorstander is van diëten om af te vallen. Volgens hem levert dit alleen maar extra lichamelijke stress op en dat heeft direct schadelijke gevolgen voor ons lichaam.

Beter is het om de onderliggende stress aan te pakken. Gek genoeg is één van die vormen van stress, juist dat wij overgewicht veroordelen (uit onderzoek blijkt dat dikke mensen bijv. sneller ontslagen worden en minder gemakkelijk werk krijgen), wat op zich stress veroorzaakt en helaas dus juist dik maakt.

Noot van mij: het belang van gezonde voeding en voldoende beweging mag zeker niet onderschat worden, maar mogelijk is het nog belangrijker dat we we ons leven ook op andere vlakken op orde brengen.
Een voorbeeld uit de praktijk.

Meneer Reinders* komt in mijn praktijk. Hij is nog geen 65 jaar, maar werkt al geruime tijd niet meer door allerlei klachten en ziektes. Al lang heeft hij diabetes, verder heeft hij meerdere vaatoperaties gehad, een hartinfarct en een ernstige beroerte, waardoor hij o.a. slecht ziet. Verder allergie klachten, longproblemen, prostaatkanker etc. En als gevolg van dit alles heeft hij een zeer groot aantal medicijnen.

Zijn overgewicht, wat wel duidelijk zichtbaar is, wordt door hem zelf niet benoemd.

Ook zijn voorgeschiedenis liegt er niet om. Zijn vader is in de oorlog overleden, maar bleek er ook verkeerde sympathieën op na gehouden te hebben. Echter in zijn jeugd werd dit ontkend en begreep hij niet, waarom ze met de nek werden aangekeken. Zijn moeder kon het slecht aan en hij voelde zich al snel verantwoordelijk voor het gezin. Temeer omdat zijn broer en zus en moeder in hun verdriet en boosheid bleven hangen.

In zijn eigen huwelijk ging het ook niet bepaald makkelijk. Toen zijn kinderen nog relatief klein waren pleegde zijn vrouw zelfmoord en stond hij er alleen voor. Ook nu kreeg hij als enige ouder de verantwoordelijkheid voor het gezin en moest hij zowel de vader als moederrol op zich nemen. En dit laatste is helaas nog niet voorbij, hoewel zijn kinderen al enige tijd uit huis zijn.

Met één van de kinderen leeft hij erg mee, omdat zijn kwaal diabetes ook dit kind treft. Een ander kind vertoont helaas vergelijkbare psychische problemen als zijn overleden vrouw en wordt regelmatig opgenomen in de psychiatrie.

Gelukkig heeft hij een erg lieve vrouw leren kennen, waarmee hij erg gelukkig is. En ondanks al zijn problemen is hij, merk ik, zelf ook een zeer innemend en aardig mens gebleven.

In de tijd dat ik hem zie, heeft hij meerdere middelen gekregen, want u zult begrijpen dat een dergelijke problematiek veel inzet van patiënt en arts vraagt.
Maar met name één middel had een zeer positief effect op zijn gezondheid.
Het middel heet Aurum muriaticum (goudchloride) en past bij zeer veel van zijn klachten, maar met name ook bij de rol, die hij zijn hele leven heeft gehad, namelijk een erg verantwoordelijke verzorger.

Na Aurum muriaticum valt hem zelf iets op. Hij begint zeer snel af te vallen zonder dat hij daar ook maar iets aan zijn voeding heeft veranderd. Als bijkomend effect verdwijnt zijn diabetes. En zoals u misschien weet is overgewicht vaak verantwoordelijk voor het optreden van diabetes en leidt dit laatste vaak tot vaatproblemen.

In de loop der tijd gaat het steeds beter met hem en de specialisten zijn unaniem erg tevreden. Zo tevreden dat het grootste deel van zijn medicatie geleidelijk aan wordt afgebouwd.

En als belangrijkste punt: hij begint zich ook steeds minder ‘dik te maken’ over de problemen van zijn kinderen. En geleidelijk aan kan hij meer en meer genieten (kunst, reizen en muziek) van het leven samen met zijn vrouw.

*niet zijn echte naam

Hoge bloeddruk (hypertensie)

Hoge bloeddruk (hypertensie)

Bij 90 tot 95% van de mensen, die een hoge bloeddruk hebben is de oorzaak niet bekend. Als er al een oorzaak gevonden wordt, is dat meestal een aandoening van de nieren. Daarnaast zijn er nog een aantal veel minder bekende ziektes. waarbij een hoge bloeddruk optreedt.

Wel is het waarschijnlijk dat een aantal factoren de kans op een hoge bloeddruk vergroten. Roken, alcohol, hoog gewicht, te weinig beweging en waarschijnlijk ook onze voeding, waarin relatief veel natrium (natrium chloride is keukenzout) voorkomt. Vandaar de vroegere zoutarme diëten. Helaas bleken deze veel minder effect te hebben dan gehoopt werd.

Op het ogenblik ligt de nadruk op onderdrukken van de hoge bloeddruk met medicijnen. Deze werken meestal op de nieren en een aantal ook rechtstreeks op onze hart en bloedvaten. Dit is natuurlijk niet de oorzaak aanpakken, want met de nieren, hart en bloedvaten is meestal niets aan de hand,

De andere aanpak is afvallen, meer bewegen etc. Dit is vanzelfsprekend een betere aanpak, want de bijwerkingen, die medicijnen nu eenmaal hebben, zien we hierbij niet. Maar helaas werkt ook deze aanpak vaak niet voldoende.

Toch blijken veel mensen achterliggende problemen te hebben, waardoor een hoge bloeddruk kan ontstaan. Echter dit zijn vaak problemen waar de gewone geneeskunde niets mee kan en de oplossing is vaak “Je moet er mee leren leven”.

Gelukkig kan de homeopathie hier vaak wel helpen. Een drietal voorbeelden uit de praktijk.

Voorbeeld 1 uit de praktijk
Een vrouw van 54 jaar komt met eczeem aan de haargrens, heftige opvliegers en tintelelende vingertoppen ’s nachts. Ze is dan erg heet, zweet en voelt zich letterlijk hyper en ze zegt dat zo een eind zou kunnen hardlopen. Met name de laatste klachten hebben te maken met een hoge bloeddruk.

En van haar grote problemen in haar leven is haar moeder, die alle aandacht vraagt en veel klaagt. Iets anders wat in het verleden speelde was dat ze ook altijd klaar stond voor haar schoonmoeder en toch door haar mans kant van de familie op een vervelende manier werden behandeld, waardoor ondermeer hun zaak failliet ging.

Zelf heeft ze altijd alles over zich heen laten komen en uit haar angsten, zorgen en problemen niet.

Ik gaf het geneesmiddel Natrium chloride (homeopathsich bereid keukenzout)
De reactie was verbluffend. Ze plaste zich helemaal leeg, en heeft de hele eerste week ieder avond gehuild en met haar man gepraat.

Kortom alles wat ze zolang had “opgezout” kwam los en daarmee verdween ook haar eczeem, haar opvliegers en met de hoge bloeddruk ook haar tintelende vingers.

Voorbeeld 2 uit de praktijk
Een vrouw van 40 jaar heeft een heel erge hoge bloeddruk (180/100). Door klachten van een beklemd gevoel op de borst, maar ook een pijnlijk ademhaling bij de trap oplopen wed deze ontdekt. Voor een longontsteking werd ze toen ook nog behandeld met antibiotica. En tenslotte ontwikkelde ze in dezelfde tijd een eczeem op haar hoofdhuid. Deze werd met een zalf onderdrukt , maar dook later op een andere plek weer op.

Haar leven is tot nu toe niet gemakkelijk. In 6 jaar tijd heeft ze al 6 banen als psychologe gehad, Ieder keer staat ze na verloop van tijd weer aan de zijkant omdat een andere collega net weer beter is.

Daarvoor was ze directiesecretaresse. Deze baan vond ze benende haar niveau. Voelde zich een soort veredelde koffiejuffrouw.

Dat zaken net nooit lukken geldt ook voor haar relaties. Mijn leven bestaat uit telkens weer breuken.

Op grond van haar levensthema telkens meer niet je doel halen en op het laatste moment telkens falen ga ik Iridium.

Iridium bevindt zich in het periodiek systeem van de elementen net voor Platina. Het middel van de absolute top.

Binnen een maand is haar bloeddruk gezakt naar 140/80. Haar klachten van druk op de borst etc. zijn natuurlijk over en ook haar eczeem verdwijnt. Haar werkloze staat geeft haar minder stress en ze gaat werken aan haalbare doelen.

Voorbeeld 3 uit de praktijk
Een man van 40 jaar heeft 3 maanden eerder de ziekte van Lyme doorgemaakt. Hij had een duidelijke rode plek in de lies.

Een maand later tijdens een cursus ging alles langs hem heen, kreeg hij een soort opvliegingen, hartkloppingen, een hoge bloeddruk en voelde hij zich erg moe. Ook had hij klieren in de liezen.

Van de huisarts kreeg hij antibiotica, die echter niet echt hebben geholpen. Zijn werk als manager kan hij niet meer doen omdat met name zijn hartklachten blijven. Ook is hij psychisch erg snel van slag. Hij kan om niets huilen.

Van nature is hij een extreme doorzetter, die altijd zijn klussen met succes weet af te ronden en dat met name onder zware druk. Maar kort voor zijn ziek worden., liep dit een keer anders.

Hij deed een management cusrsus, waarbij hij de opdracht kreeg moeilijke problemen onder tijdsdruk op te lossen. En voor het eerst van zijn leven slaagde hij niet. En hoewel het maar een “spel’ was, heeft dit zijn zelfvertrouwen ernstig ondermijnd.

Als manager onder druk presteren past bij het geneesmddel Osmium (het zwaarste metaal wat we kennen). Al na de eerste keer wordt hij vrolijker en krijgt hij meer energie. Na een herhaling van het middel verdwijnen al zijn klachten en normaliseert zijn bloeddruk.

Homeopathie en reguliere geneeskunde

Homeopathie en de gangbare geneeskunde: strijdig of aanvullend?

De homeopathie en de reguliere (gangbare) geneeskunde lijken ogenschijnlijk in tegenspraak met elkaar. Toch zouden ze juist elkaar zeer goed kunnen aanvullen.

Over het algemeen gaat de gewone geneeskunde ervan uit dat ons lichaam hulp van buitenaf nodig heeft om klachten te verlichten. Dit geeft vaak snelle resultaten met bijvoorbeeld pijnstillers, zalven die huidklachten onderdrukken, middelen om een te hoge bloeddruk te bestrijden etc..

Maar op den duur bestaat het risico dat ons lichaam telkens meer medicijnen nodig heeft om de klachten te onderdrukken, andere klachten ontstaan (soms door de bijwerkingen van de medicijnen) en er zelfs op den duur nieuwe problemen bijkomen.

De homeopathie is een geneesmethode, die ervan uitgaat dat ons lichaam met wat hulp in staat is zijn eigen problemen op te lossen. We noemen dit het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Op zich heeft ook de reguliere geneeskunde dit nodig, want bijvoorbeeld na een operatie is het herstel volledig afhankelijk van dit vermogen

Een dergelijke aanpak verlangt dat de arts heel precies een aanpak en middel moet zoeken om een dergelijke oplossing te vinden. Hij moet dit zelfherstellend vermogen van het lichaam ondersteunen en daarvoor is een precies passende aanpak nodig. Een aanpak die ook helpt blokkades, die ervoor zorgen, dat het zelfherstellend vermogen niet goed kan functioneren, uit de weg te helpen.

Pijn wordt bjivoorbeeld gezien als een aanwijzing van het lichaam om uit te leggen waar het werkelijke probleem zit. Het onderdrukken van de pijn geeft op den duur dan ook geen oplossing.

Maar dit betekent niet dat een arts, die homeopathische middelen voorschrijft, tegen gewone medicijnen is. Zolang ze nodig zijn kunt u ze blijven gebruiken en ze geven u en mij de nodige ruimte om naar een diepgaandere oplossing te zoeken.

In het door mij geschreven artikel “Een brug van homeopathische naar reguliere geneeskunde” probeer ik uit te leggen, waardoor de kloof tussen de homeopathische en de reguliere geneeskunde is ontstaan.

Vervolgens probeer ik uit te leggen wat ze van elkaar kunnen leren. Als arts voor Homeopathie en Algemene Geneeskunde leg ik tenslotte aan de hand van de praktijk uit, waartoe de homeopathsche aanpak in staat is, juist als de gewone geneeskunde met haar rug tegen de muur staat.

U zult ook enkele, zeer bijzonder gevallen, uit de praktijk in dit artikel aantreffen.

Het artikel is voor het eerst verschenen in: “TIG Jaarboek voor Integrale Geneeskunde 2010/2011, ISBN/EAN: 978-90-810186-6-1”