Tijdschriften

In Nederland zijn er meerdere bladen voor de Homeopathie. Een groot aantal is echter online niet te vinden. Een voorbeeld is het onlangs afgesloten blad SSC voor artsen.

Ik hoop binnenkort als beheerder van de collectie voor Homeopathie een deel van dit tijdschrift in digitaal formaat online te kunnen zetten. Het wachten is op subsidie.

De opvolger van het SSC is op dit moment het TIG, een blad wat eerder jaarlijks verscheen en waarin ik in 2010 het artikel “Een brug van homeopathische naar reguliere geneeskunde” geschreven heb.

Verder is er een blad Dynamis van de homeopathische therapeuten in Nederland en HM het blad van de KVHN gericht op patiënten.

Voor een deel van de tijdschriften geldt dat ze ook digitaal beschikbaar zijn (bijv. Homeopthic Links en het Journal of high dilution Research)

Stichting TIG (tijdschrift voor Integrale Geneeskunde), verouderde website, waar het jaarboek TIG tot 2010 te bestellen is. De opvolger, het driemaandelijks artsenblad TIG staat er nog niet op.

Vakblad Dynamis van de NVKH, het driemaandelijke blad van homeopathische therapeuten (niet artsen).

HM het blad van de KVHN (Koninklijke Vereniging voor Homeopathie in Nederland), een driemaandelijks blad voor patiënten.

Homeopathic Links, Engelstalig tijdschrift van Nederlandse origine, in Duitsland uitgegeven. Volgt u het nog?

International Journal of High Dilution Research, A peer-reviewed, quarterly, open-access electronic journal specialized in the multidisciplinary field of studies on high dilutions.

Allgemeine Homöopathische Zeitung, German, 2-monthly

The American Homeopath, English, USA, anually

American Journal of Homeopathic Medicine, English, USA, quarterly

Evidence Based Complementary and Alternative Medicine

Deutsches Journal für Homöopathie, German. old articles/jounals can be obtained in pdf.

Zeitschrift für klassische Homöopathie

Homeopathy.com, a portal with a lot of articles (zie ook onder algemene informatie, portals)

Koninklijke Vereniging voor Homeopathie in Nederland