ADHD

Spring direct naar praktijkvoorbeeld één

Spring direct naar praktijkvoorbeeld twee

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis.

Het “aandachtstekort” slaat niet op onvoldoende aandacht krijgen. Wel kan iemand met ADHD onvoldoende aandacht schenken aan zijn of haar omgeving. Daardoor is het niet goed mogelijk om de aandacht bij één ding tegelijk te houden (concentratiegebrek). Een ADHD’er wordt snel afgeleid.

Op deze manier begint de uitleg van dit probleem op de nederlandse pagina van Wikipedia. Verderop in het artikel wordt terecht uitgelegd dat een deel van het probleem ook te maken heeft met de structuur van onze huidige maatschappij.

Een volwassene of kind met ADHD heeft behoefte aan een duidelijke structuur, regels, regelmaat, aandacht en waardering, aspecten, die juist in onze huidige maatschappij vaak ontbreken.

En aan de andere kant is het aantal prikkels wat op op ons afkomt vaak juist drastisch verhoogd.

Ook wordt terecht aandacht besteed aan de positieve kanten van veel mensen met ADHD. Ze kunnen vaak snel informatie en indrukken verwerken, hebben een goed ruimtelijk inzicht kunnen en daardoor op een een creatieve en originele wijze problemen oplossen.

Echter ook de laatste positieve kanten houden niet tegen dat met name kinderen op school als erg lastig worden ervaren. Vandaar dat het vaak de leerkrachten zijn, die aan de bel trekken en om een behandeling vragen.

Nadat een diagnose is gesteld (er zijn onderzoeken die er op wijzen dat dit wel eens te snel gebeurd), wordt vervolgens een behandeling met Ritalin, Concerta of vergelijkbare medicatie ingezet.

Het ongewenste gedrag wordt daarmee onderdrukt, maar helaas vaak ook een deel van de eigenschappen, die juist positief te noemen zijn. En helaas zijn ook vervelende bijwerkingen mogelijk, waarbij we ook de effecten op lange termijn nog zullen moeten afwachten.

De homeopathie biedt in veel gevallen een alternatief, dat het probleem werkelijk aanpakt, zonder dat er van onderdrukking sprake is. Een tweetal voorbeelden.

Voorbeeld één uit de praktijk.
De dertienjarige Sjoerd komt met zijn moeder bij me met een aantal vervelende problemen.

Als belangrijkste leer- en concentratieproblemen, maar ook moeite met inslapen, hoofdpijn en klachten van maagzuur. Later blijkt dat hij vaak verkouden is, waarbij hij een droge hoest krijgt omdat het slijm moeilijk loskomt. Tenslotte reageert hij sterk op steken van muggen.

Bij mij in de spreekkamer valt zijn onrust ook op, hij zit de hele tijd met zijn vingers te knakken, bijt nagels etc., en ik kan me dus goed voorstellen dat hij op school snel is afgeleid.

Thuis is hij slordig en lui en hij doet alleen maar dingen waar hij zelf de zin van inziet. Ook school vindt hij saai en doet hij weinig aan de vakken die hij niet leuk vindt. Het enige wat hij echt leuk vindt is op de computer werken, bijv. zelf programma’s schrijven.

Thuis heeft hij vaak ruzie met zijn veel jongere zus, wat vooral komt omdat hij alles wat ze doet en zegt, ook grapjes, te serieus neemt en van zijn kant ook nooit zal toegeven.

Bij het eten valt op dat hij vooral houdt van brood, pizza lasagne etc. Gezond eten is niet zo zijn ding, maar snoepen kan hij soms mateloos.

Het kostte enige tijd om het goede middel voor Sjoerd te vinden. Daardoor was hij kort voordat hij van mij Drosera (de zonnedauw, een plantje wat ondermeer leeft van insecten) kreeg al begonnen met Ritalin. Echter de Ritalin werkte na inname van het homeopathisch averechts – hij werd extreem onrustig – en moest al snel gestaakt worden.

En wat bleek toen, Sjoerd zijn onrust en ook zijn andere klachten waren na het homeopathische middel verdwenen en dan is een middel als Ritalin overbodig en zelfs schadelijk.

In dit geval was Drosera door mij gevonden door het optreden van een droge hoest (Droera is bekend als middel tegen kinkhoest). Echter het middel blijkt goed te passen bij mensen, die aan de ene kant rusteloos en snel afgeleid zijn, maar de andere kant doorzetten met dingen die hen interesseren of belangrijk voor hen zijn.

Het plantje waar het midel van is afgeleid overleeft in gebieden waar te weinig voeding is door zich ook te voeden met insecten. Ze moeten dus alert zijn om te kunnen pakken wat hen in leven houdt. Opvallend wordt dan ook ineens dat hij zo sterk op insekten reageert.

Voorbeeld twee uit de praktijk.
Een jongetje van 6 jaar komt met de diagnose ADHD. De jeugdpyschiater wil dat hij Ritalin gaat gebruiken. Groep 3 vindt hij te moeilijk, want hij vindt de juf te streng. En zelfstandig werken vindt hij niet leuk, want hij moet dan teveel onthouden. In de klas stond hij door zijn onrust al vaak op de gang.

Als klachten heeft hij erge buikpijn en soms zelfs zo’n erge pijn in zijn benen dat hij niet kan lopen. Als hij verkouden is krijgt hij direct hoge koorts en dan vraagt hij om veel aandacht (op school praat hij dan heel luid). In het algemeen heeft hij moeite met overgangen, met iets nieuws beginnen, maar ook met iets stoppen. Hij zegt dan “nee”. Als hij iets nieuws niet durft, dan doet hij het niet of pas later als er geen anderen bij zijn. Ook toen ze verhuisden kreeg hij hoge koorts met ijlen.

Met andere kinderen is hij heel bepalend, zeker kleinere kinderen delven het onderspit, en hij kan zich ook niet in anderen verplaatsten. Hij heeft het bij ruzie nooit gedaan. Hij deelt zelfs preventief klappen uit, vooral als hij bang is dat anderen hem iets zullen afpakken.

Eten doet hij snel en veel, maar krijgt dan last van buikpijn. Hij houdt niet van aardappels. Wel van zoet, maar hij kan er slecht tegen.

In zijn slaap is hij veel in beweging, zweet, knarsetandt en als hij angstig droomt is hij niet te bereiken, gilt met een andere stem, slaat en roept “niet doen, niet doen”.

Zelf weet hij daar later niets meer van. Angsten heeft hij ‘s avonds ook, de gordijnen lijken op monsters en hij moet altijd een lampje aan ook al is er genoeg licht in de kamer.

Hij krijgt van mij Belladonna. Dit is een plant uit de familie van de nachtschades. Deze plantenfamilie kent erg giftige planten, zoals Belladonna, maar ook planten die wij eten, zoals de aardappel en de tomaat. De meest giftige planten kunnen ook de meest heftige klachten, die bij dit jongetje van 6 jaar duidelijk aanwezig zijn. Zijn gedrag is heftig te noemen, maar ook zijn klachten met hoge koorts en het niet meer kunnen lopen. Deze crisismomenten worden bij de nachtschaden veroorzaak door angst voor het onbekende,wat zich vaak uit in de nacht en in het donker.

Na Belladonna waren zijn verkoudheid met hoesten en de moeheid direct voorbij.
Hij is veel rustiger en zijn moeder maakt zich geen zorgen meer en denkt absoluut niet meer aan Ritalin.

Hijzelf vindt mij een goede dokter, want ik gaf geen prikken en hij zegt: “Ik heb mezelf beter gemaakt!” En dat laatste is inderdaad op een bepaalde manier ook waar, Hij heeft gebruik gemaakt van de hulp die het geneesmiddel Belladonna te bieden heeft.