Allergieën

Allergieën komen in mijn praktijk meer voor dan toen ik, nu bijna 25 jaar geleden, begon. Gelukkig heb ik vaak genoeg gezien dat ze goed met homeopathie te behandelen zijn.

Een allergie kan je beschouwen als een overdreven afweerreactie van ons lichaam op allerlei soorten prikkels. Terecht hoort het lichaam op zijn hoede te zijn voor lichaamsvreemde stoffen. Op die manier worden bijvoorbeeld bacterieën en virussen, voordat ze te gevaarlijk kunnen worden voor ons lichaam, onschadelijk gemaakt. Maar bij een allergie wordt te heftig gereageerd op stoffen die helemaal niet zo gevaarlijk zijn.

Er zijn veel factoren die een rol kunnen spelen. Een voorbeeld is dat we tegenwoordig juist te weinig met allerlei invloeden in contact komen. In Duitsland is een onderzoek gedaan naar het voorkomen van allergieën bij kinderen in het voormalige meer hygiënische en welvarender West-Duitland en het minder hygiënische Oost Duitsland.

Juist in West-Duitsland kwamen allegieën veel meer voor. Na de hereniging is dit verschil geleidelijk aan verdwenen. Het minder voorkomen door ondermeer vaccinaties spelt hoogstwaarschijnlijk ook een rol. De oude uitspraak “De gezondste kinderen leven op de mestvaalt” is zo gek nog niet. Zie ook bij het RIVM gele kader de hygienisch transitie.

Homeopathie
Maar het allerbelangrijktste blijkt dat we aanleg kunnen hebben voor een allergie. Vaak wordt dit een atopische constitutie (als baby zien we vaak dauwworm, later eczeem vaak hoort daar ook aanleg voor eczeem bij) genoemd. En daar is juist met homeopathie wat aan te doen.

De gewone medicijnen, die u eerst gewoon door kunt gebruiken, onderdrukken vaak wel de allergieklachten, maar hebben vaak bijwerkingen en verdwijnen doen de klachten meestal niet.

In de homeopathie gaan we heel gericht op zoek naar een middel wat bij uw aanleg, uw klachten en uw persoonlijkheid passen om de klachten van allergieen te verminderen.

Wanneer de behandeling aanslaat kunt u dan vanzelf de normale medicatie (bijv. antihistaminica afbouwen en tenslotte stoppen).

Voorbeeld één uit de praktijk
Simon, een jongetje van 5 jaar komt met klachten van regelmatige verkoudheden, oorontstekingen en zelfs last van zijn holtes. Daarnaast heeft hij klachten van eczeem op zijn borst en armen, met vaak sterke jeuk.

Simon is een gevoelig en onzeker jongetje, en zijn klachten werden sterker toen hij bijv. voor het eerst naar school ging. Hij laat zich daar makkelijk aan de kant zetten. Hij heeft een hekel aan ruzies, maar thuis komt de spanning eruit en kan hij hard tegen zijn moeder gillen. Ook wordt hij thuis dwarser naarmate het schooljaar vordert.

Aan de juf durft hij niets te vragen, want hij is bang dat ze dan boos wordt. Ook huilt hij direct als zijn vader maar even boos op hem is. Zijn vader, die ook allergische klachten heeft, herkent dit en zegt dat hij zelf ook graag aardig gevonden wordt.

Iets wat verder aan hem opvalt, is dat hij vaak nat in zijn nekje is.

Op grond van dit geheel aan klachten geef ik hem Calcium carbonicum, een middel gemaakt van de schelp van de oester. Het bijzondere is dan dat niet alleen het eczeem en de luchtwegklachten verdwijnen, maar hij minder onzeker wordt op school. Kortom Simon heeft zijn te sterke afweereactie veel minder nodig, doordat hij innerlijk zekerder wordt.

Isopathie
De tweede methode maakt gebruik van homeopathische middelen die gemaakt zijn van de stof waar de persoon in kwestie allegisch voor is. Dit wordt ook wel isopathie genoemd.

Tinus Smits heeft hieroor een methode ontwikkeld (zie ook vaccinaties), waarbij je in opklimmende potenties (30K, 200K, MK, XMK een dergelijk middel (gemaakt van bijv. kattenhaar, huisstof, graspollen etc.) geeft.

Deze methode werkt het best bij enkelvoudige allergieën. Hoewel de homeopathische desensibilisatie veel minder bijwerkingen kent dan de gewone medische desensibilisatie (met als gevaarlijkste bijwerking een zogenaamde anfylactische shock) is het toch beter om ook deze methode door een homeopathsich arts te laten vervolgen.

Hij kan dan beoordelen of de reactie in de gewenste richting verloopt en er geen andere klachten voor in de plaats komen.

Aan de andere kant kan een duidelijke allergie voor één of een paar stoffen juist goed aanwijzingen geven, over waar bij u de problemen liggen.

Voorbeeld twee uit de praktijk.
Een jonge vrouw komt met een contactallergie voor onedele metalen. In haar geval cobalt en nikkel.

Het blijkt dat ze altijd erg haar best doet voor anderen, maar zich snel schuldig voelt omdat ze haar inspanningen niet snel voldoende vindt. Het je best doen en het gevoel dat dit nooit genoeg is past bij het middel cobalt en het zorgen voor andere past bij het chloor. Met een chloor verbinding van cobalt wordt en hoeft ze niet meer zo te zorgen voor anderen.Ook haar eczeem neemt dudielijk af. Echter niet helemaal.

Een jaar later blijkt dat ze met name tegen mensen, die haar aardig behandelen en ook haar familie, moeilijk zichzelf durft te laten zien. Ze beheerst zich altijd, ook als ze een keer boos is. En nu wordt het middel nikkel met zwavel duidelijk.

Nikkel mensen weten zich altijd te beheersen en zwavel is een element passen bij mensen, die aardig en lief gevonden willen worden. Met nicollum sulphuricum verdwijnen haar laatst klachten.

Vasten
Een derde methode, waarvan ik zelf en bij anderen de werking duidelijk heb ervaren is vasten.

Vasten is een methode om ons lichaam tijdelijk rust te geven van allerlei voedingsprikkels, waardoor we naast natuurlijk afvallen (vaak een zeer prettige “bijwerking”) en vooral ons lichaam de kans geven schoon schip te maken.

Maar een vriend van mij met ernsige astmatische klachten knapte hierdoor dusdanig op, dat hij zijn astmamedicijnen na het vasten voor langere tijd kon staken.

Zelf heb ik een berkenallergie, die volledig verdwijnt, wanneer ik in de bloeiperiode van de berk vast. Nu staat de berk ook symbool voor reiniging en ik neem zijn les dan ook ter harte.

Vasten is zeker de eerste keer(en) niet alijd makkelijk en ik wil u als jarenlang ervaringsdeskundige daarbij graag met steun en advies terzijde staan.