Actueel

Homeopathie is ook goed voor uw portemonnee Het Basiszorgpakket gaat veranderen in 2011
De kosten van de zorgsector zijn te hoog, dus gaat er ook in deze sector bezuinigd worden. Verheugend is dat ondermeer de homeopathie hier bij kan helpen, zonder dat dit te koste gaat van de kwaliteit van de zorg.
Hierbij een stuk uit het bericht in de Volkskrant van 7/6/10.

“AMSTERDAM – Huisartsen die ook alternatieve geneeswijzen als accupunctuur, antroposofische gezondheidszorg en homeopathie aanbieden, werken 15 procent goedkoper dan reguliere huisartsen”.

Dit blijkt uit onderzoek van de Tilburgse hoogleraar gezondheidseconomie Peter Kooreman en de Leidse epidemioloog en lector antroposofische gezondheidszorg Erik Baars. De onderzoekers bestudeerden de gegevens van alle 150 duizend verzekerden van de Haagse zorgverzekeraar Azivo.
Uit de gegevens blijkt dat de patiënten van huisartsen die ook alternatieve geneeswijzen aanbieden, minder medicijnen gebruiken en minder vaak in het ziekenhuis worden opgenomen.

Bij patiënten van boven de 75 jaar die een antroposofische huisarts bezoeken, loopt de kostenbesparing zelfs op tot 25 procent. Volgens de onderzoekers is er geen aanwijzing dat deze patiënten te weinig zorg krijgen. De levensverwachting ligt zelfs hoger dan voor patiënten van reguliere artsen.”

Verderop in het artikel wordt uitgelegd, dat dit niet ligt aan een gezondere leefstijl van de patiënten (hier is op gecorrigeerd), maar waarschijnlijk heeft te maken met een aanpak die meer gericht is op het zelfherstellend vermogen van de patiënt.

In dit laatste ligt met met name ook de kracht van de homeopathie, omdat deze juist dit natuurlijke zelfherstellend vermogen ondersteunt en in goede banen probeert te leiden.

Denkt u als beeld aan het veelvuldig optreden van overstromingen de laatste tijd. De oorzaken hiervan zijn de klimaatverandering, het ontbossen van hellingen in de bergen, het kanaliseren van rivieren etc. Kortom allerlei zaken, die ontstaan doordat wij enerzijds de natuur hebben verstoord en anderzijds ook nog het zelfherstellend vermogen van de natuur teniet hebben gedaan.

Rivieren zijn natuurlijk altijd al buiten hun oevers getreden, maar dit had ook een positieve kant. Vruchtbare aarde bleef liggen en allerlei specifieke planten en dieren hadden in de gebieden die door de overstromingen ontstonden een kans om te groeien en zorgden voor een natuurlijke buffer. Echter wij vonden deze overstromingen maar lastig en besloten dergelijke stukken rivier te kanaliseren.

Dit ging een tijd goed, maar nu moeten we voortdurend allerlei (kostbare) maatregelen nemen om de problemen binnen de perken te houden en zelfs dan nog gaat het af en toe dusdanig verkeerd dat er grote schade optreedt (in het ernstigste geval vallen er zelfs slachtoffers). Een gezonde buffer ontbreekt, los van de natuurwaarden, die al verloren zijn gegaan door kanalisatie.

Vergelijk dit met een lichaam dat af en toe een koortsende ziekte of bijv. hoofdpijn nodig heeft om zich te reinigen en voor de noodzakelijke rust en bezinning te zorgen. Door dit te onderdrukken (kanaliseren) met koortswerende middelen of pijnstillers worden we weliswaar niet gehinderd door dergelijke klachten (overstromingen), maar we verliezen de direct reinigende werking en de mogelijkheid om tot bezinning (vruchtbare gedachten) te komen ten aanzien van onze klachten en onze leefstijl op een natuurlijke wijze aan te passen.

Ook bij ons worden vaak later allerlei chronische maatregelen (bijv. medicatie) noodzakelijk om de problemen te onderdrukken en ontstaan crisissen die bijvoorbeeld om een operatie vragen. Ook bij ons is door onderdrukking en het niet nemen van gezonde maatregelen geen gezonde buffer meer aanwezig en is ons zelfherstellend vermogen (onze natuurwaarde) verminderd.

Aan deze betalen we ook letterlijk mee aan een dergelijke ontwikkelingen betalen we allemaal mee. De kosten van de gezondheidszorg nemen jaarlijks toe en u betaalt daar aan mee in de vorm van stijgende kosten van uw ziektekostenverzekering.

Echter nu ook nog veelal zult gaan moeten betalen voor bijvoorbeeld uw medicijnen zult u dit nog meer in uw portemonnee merken.

Juist de homeopathie is in alle opzichten een methode die kostenbesparend werkt en daarbij ook nog gezondheidsbevorderend. Dit begint al bij de medicijnen. Deze zijn goedkoop en er zijn minimale hoeveelheden van nodig.

De homeopathische aanpak richt zich op het bevorderen van het vermogen om ziektes zelf op natuurlijke wijze op te lossen. Dit bespaart allerlei kosten verslindende maatregelen als operaties, onnodige vaccinaties (denkt u terug aan de kosten, die de vaccinatie voor de Mexicaanse griep met zich heeft meegebracht) en met name wordt het gebruik van allerlei andere medicatie terug gedrongen.

Dit laatste is in mijn praktijk al jarenlang duidelijk zichtbaar. Pijnmedicatie, antibiotica, antidepressiva, middelen tegen asthma en allergieën, zalven tegen eczeem etc. zijn veel minder nodig.

Kortom wat willen we in deze tijd nog meer, een geneeswijze die goedkoop en goed is voor onze gezondheid.