Verzekering

Bijna alle verzekeraars stellen als voorwaarde dat de behandelaar is aangesloten bij een beroepsvereniging en/of BIG geregistreerd is.

In mijn geval is dit de AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde), een koepel waaronder tegenwoordig de VHAN (Vereniging voor Homeopathsiche Artsen In Nederland) valt. Verder ben ik BIG geregistreerd.

Als aan deze voorwaarden is voldaan vergoeden de meeste verzekeraars (een deel van) het consult. Het beste is om vooraf contact op te nemen met uw verzekeraar voor informatie.

Er zijn namelijk onderling grote verschillen in de wijze waarop vergoed wordt.

Op Zorgwijzer.nl kunt u zien op welke wijze de verschillende verzekeringen de homeopathisch geneeswijze vergoeden.

Ook kunt u via mijn site een overzicht van 2017 downloaden.