Homeopathie en seksualiteit

Weinig mensen zullen er aan denken om voor hun problemen op het gebied van seksualiteit hun heil te zoeken bij een homeopathisch arts. Toch is de homeopathisch geneeskunst ook op dit terrein in staat hulp te bieden.

Maar zoals gebruikelijk binnen de homeopathie worden problemen op dit gebied nooit geïsoleerd bekeken. Dus zal er altijd gekeken moeten worden naar meerdere niveaus van ons menszijn. Ligt het probleem op het lichamelijk, psychische of relationele vlak of zelfs op meerdere vlakken?

Een voorbeeld uit de praktijk.
Een man van 64 jaar komt bij mij met chronische prostaatklachten. Ze bestaan al 10 jaar en de behandeling door de uroloog heeft tot nu toe niet geholpen.

Daarnaast heeft hij vaak blaasontstekingen. Beide klachten hebben volgens hem tot gevolg dat zijn potentie duidelijk verminderd is, terwijl zijn zin in sex (zijn libido), niet verminderd is.

Andere klachten zijn verder bij vlagen heftige pijnen in de heupen en tenslotte, iets wat hij vroeger nooit kende, een duidelijk gebrek aan concentratie samengaand met een soort onverschilligheid.

En dat voor iemand, die juist altijd wilde winnen met zijn favoriete bezigheden tennissen en bridgen.

Zijn beroep heeft hij altijd met plezier gedaan, maar toch had hij eigenlijk liever iets anders willen worden. Piloot worden is altijd een droom van hem geweest.

Zijn klachten, met als eerste zijn potentieprobleem, zijn begonnen toen de school waar hij directeur van was, na een fusie “zonder dat er wat aan kon doen” achteruit ging.

Hij probeerde de problemen diplomatiek aan te pakken en het iedereen naar de zin te maken en tegelijkertijd geloofde hij er niet in dat een dergelijke fusie kans van slagen kon hebben. Uiteindelijk gaat hij ook vervroegd met pensioen.

Zichzelf beschrijft hij als uiterst correct. Hij heeft bijvoorbeeld een hekel aan te laat komen en kan zich ergeren aan mensen die dit wel doen. Dat vindt hij niet beleefd, hij wordt dan giftig, gaat zelf weg of stuurt mensen, die te laat bij hem komen, weer weg.

Datzelfde heeft hij met verkeersregels. Maar hij laat meestal niet zien dat hij zich aan overtredingen op dit vlak ergert.

Boosheid uit hij in het algemeen niet, maar houdt het meestal in, totdat de bom barst. Maar soms uiten zijn onderdrukte emoties zich in de vorm van een rood, pijnlijk eczeem in zijn gelaat.

In het algemeen heeft hij een erge hekel aan koude en regen. “Het kan me niet warm genoeg zijn”.

Analyse en behandeling
Uit deze beknopte samenvatting van ons gesprek blijkt duidelijk dat het potentieprobleem onderdeel is van een groter geheel. De situatie waarin hij bij het begin van het probleem zat brachten mij in eerste instantie op het middel caladium seguinum (de diefenbacchia).

Dit middel kan een homeopaat voorschrijven voor prostaatklachten, potentieproblemen en blaasontstekingen. Daarnaast past het bij verstrooidheid en vergeetachtigheid. Bij mij gaf de doorslag het gevoel van hulpeloosheid, wat eveneens beschreven staat en dat heel goed lijkt te passen bij de situatie waar hij zijn school zag achteruitgaan. Hij kon zijn wil niet meer opleggen en in dit geval vond ik het verliezen van zijn sexuele potentie een logisch voortvloeisel hiervan.

De reactie was veelbelovend. Zijn potentie nam als eerste duidelijk toe en zijn gewrichtspijnen verdwenen, maar zijn concentratieklachten bleven en ook kwam het branderige bij het plassen na verloop van tijd weer terug.

Al eerder had ik gedacht aan nog een ander middel, namelijk staphisagria, een middel wat past bij blaasontstekingen, maar vooral bij onderdrukte boosheid en het belang wat hij hecht aan correct gedrag. Tenslotte hebben mensen, die bij dit middel passen ook vaak concentratieproblemen en zijn ze erg kouwelijk.

Zeer tevreden komt hij daarna terug, want nu zijn de blaasklachten verdwenen en wat belangrijker is hij voelt zich op alle vlakken beter. “Ik ben veel meer bij de tijd!”