Wetenschap

Op het ogenblik is het begrip “Evidence Based Medicine”, oftewel medisch handelen op basis van wetenschappelijke feiten, een begrip waarop veel artsen zich beroepen.

Echter veel van het normale medische handelen is niet of nauwelijks onderbouwd door dergelijke feiten en hierin onderscheidt de reguliere geneeskunde zich nauwelijks van de zogenaamde alternatieve of beter gezegd complementaire geneeswijzen.

Het ICOB besteedt hieraan op haar site veel aandacht. De conclusie is dat we niet moeten doorgaan op deze heilloze weg, maar toe moeten naar een “alleen zinvolle geneeskunde voor de patient.”

Zinvol is wat de patient verder helpt.

Wist u bijvoorbeeld dat het effect van antibiotica bij voorhoofdsholte-ontstekingen onbewezen en zinloos is. Toch worden ze nog veelvuldig bij deze kwaal gegeven.

De homeopathie blijft helaas nog altijd de naam hebben niet wetenschappelijk te zijn. En toch is er veel bewijs dat de homeopathie wel degelijk werkt.

Ik verwijs naar de site van VHAN waar u onder “Onderzoek en Congressen” veel informatie hierover kunt vinden.

Dat er niet meer onderzoek is, heeft diverse redenen.

Helaas heb ik in de periode, die ik betrokken was bij het opzetten van onderzoek naar alternatieve geneeswijzen, ervaren dat goede onderzoeksvoorstellen keer op keer om onduidelijke (helaas zonder het op schrift werd gesteld) werden afgewezen. Dit in een tijd dat er van overheidswege geld (zei het niet veel) werd beschikbaar gesteld voor onderzoek.

Ook ontbreekt het de homeopathie helaas aan grote geldschieters, zoals de farmaceutische industrie, die geld beschikbaar stelt voor onderzoek.

Tenslotte is het wezen van de homeopathische geneeswijze en dus ook onderzoek wat hierbij aansluit, totaal anders dan die van de regulier geneeswijze.

De homeopathie richt zich op het individu met zijn specifieke problemen. De reguliere geneeskunde kijkt meer naar ziekte als algemeen verschijnsel en richt daardoor in onderzoek op groepen mensen, die vergelijkbare ziekteklachten hebben.

De homeopathie zoekt een geneesmiddel bij een individu met zijn problemen. De reguliere geneeskunde een geneesmiddel voor een ziekte, waarbij individuele verschillen niet in ogenschouw worden genomen.

Op dit moment is het helaas zo dat de vorm van onderzoek, die als zijnde wetenschappelijk wordt beschouwd, voortkomt uit deze laatste visie.

Dergelijke vormen van onderzoek zijn helaas niet echt geschikt voor de homeopathie. Dat dit soort onderzoek desondanks nog resultaten laat zien, pleit des te meer voor de werkzaamheid van de homeopathische geneeswijze.

Net zo verwonderlijk als het met een zonnebril op in het donker kijken en toch nog iets zien.