Homeopathie algemeen

Wat is homeopathie?

De homeopathie maakt gebruik van het gelijkheidsbeginsel. Wanneer een gezond mens bijv. teveel kinine gebruikt, kan hij onder andere koorts met rillingen en geelkleurige diarrhee krijgen. Als homeopathisch middel helpt het middel juist om dit soort klachten te behandelen.

Dit is pas goed te begrijpen wanneer we ons realiseren dat ziekte en ziektesymptomen (onze klachten) niet hetzelfde zijn. Koorts en diarrhee zijn juist manieren waarop het lichaam probeert weer gezond te worden. Dit natuurlijk genezingsproces ondersteunt de homeopathisch arts door een bij de symptomen en de persoon passend medicijn te kiezen.

Het genezingsproces.

Omdat klachten niet onderdrukt worden, ervaren veel mensen in het begin van de behandeling een verergering van de klachten. De ziekte komt als het ware naar buiten.

Denkt u maar aan het gaan lopen van de neus bij verkoudheid; we zeggen dan “de verkoudheid komt los”. Dit naar buiten komen van de klachten gebeurt in de homeopathie vaak heel letterlijk.

De klachten van de benauwdheid worden minder, maar er kunnen wel tijdelijk huidklachten voor in de plaats komen. Ook kan het gebeuren dat oude klachten tijdelijk terugkomen.

De ene klacht is na de andere ontstaan en tijdens de behandeling komen de oude lagen van het ziekzijn weer boven. Op die manier kunnen klachten voorgoed verdwijnen – ze worden immers niet onderdrukt – en dit wordt ervaren als een echte verlichting.

Men voelt zich beter, heeft meer energie, het werk gaat beter enz.

Het juiste medicament.

Het eerste probleem waarvoor een homeopathisch arts zich gesteld ziet, is dat uit vele medicijnen (meer dan tweeduizend) een goed bij de patiënt passend medicijn gekozen moet worden. Daarnaast is het vaak nodig meerdere medicamenten na elkaar te gebruiken omdat het tevoorschijn komen van een oude klachtenlaag om een nieuw passend medicijn vraagt.

Hoe gaat een consult?

Om het best passende geneesmiddel te vinden moet een homeopathisch arts veel weten over de patiënt en zijn klachten. Daarom stelt hij veel vragen over de klachten, bijv. wanneer en hoe ze ontstaan zijn. Maar ook hoe iemand lichamelijk en psychisch op zijn omgeving reageert.

De meest opvallende zaken zeggen het meest over de persoon. Bijv. een hekel hebben aan thee, depressief in het voorjaar, angst voor honden, gevoel van leven in de buik etc.

Welke klachten kunnen behandeld worden met homeopathie?

Eigenlijk kan men alle klachten behandelen, zowel lichamelijke als psychische. Hoe langer de klachten bestaan, hoe langer meestal de behandeling duurt. Er is dan veel op te ruimen.

Het gezegde “Voor iedere kwaal is wel een kruid gewassen” is ongetwijfeld waar. Het vinden van dit kruid (of mineraal etc.) is echter niet altijd makkelijk. Alles wat iemand aan de homeopathisch arts toevertrouwt, kan daarbij helpen.

Een homeopathische behandeling is een weg die patiënt en arts samen gaan. Met vertrouwen en wederzijds geduld kan dit een zeer heilzame weg zijn.

De medicijnen.

De medicijnen worden in de homeopathie gemaakt van mineralen, planten en dieren, soms van organen, bacterieën etc. Deze stoffen worden “gepotentieerd’. Dit is een combinatie van verdunnen en schudden. Lage potenties zijn niet zo vaak geschud en verdund, hoge potenties daarentegen zeer vaak.

In de klassieke homeopathie wordt meestal met hoge potenties gewerkt, die kortdurend worden gegeven. Vervolgens wordt de reactie afgewacht en wordt het middel pas weer herhaald wanneer er geen veranderingen meer plaatsvinden. De sterkte en duur van deze reactie is afhankelijk van de gekozen potentie en de gevoeligheid van de patiënt.

Homeopathie en reguliere medicatie.

Medicijnen die zijn voorgeschreven door uw huisarts of specialist kunt u in eerste instantie het beste blijven gebruiken. Als blijkt dat de homeopathische behandeling aanslaat, kunnen ze in overleg worden afgebouwd.

Inname.

Laat de medicijnen in de mond smelten. Bij zuigelingen kunt u ze in de wangzak stoppen of oplossen in wat water of appelsap. 15 minuten voor of na inname is het beter om niet te eten of te drinken. Bewaar het liefst de medicijnen op een donkere plaats.